Site over de strijd tegen binnenlandse insecten

Privacybeleid

Het privacybeleid van persoonlijke informatie (hierna het Beleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die de portal nl.bedbugus.biz (hierna te noemen de Website) over de Gebruiker kan ontvangen tijdens zijn gebruik van een van de diensten, diensten, forums, producten of diensten van de Website en in de loop van de uitvoering door de Site van eventuele overeenkomsten en contracten met de Gebruiker.

Het gebruik van de Website Services betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Beleid en de voorwaarden voor het verwerken van zijn daarin gespecificeerde persoonlijke informatie; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, moet de Gebruiker afzien van het gebruik van de Services.

1. Persoonlijke informatie van gebruikers die de site verwerkt

In het kader van dit beleid betekent de "persoonlijke informatie van de gebruiker":

1.1 Persoonlijke informatie die de Gebruiker verstrekt over zichzelf bij het registreren (een account aanmaken) of tijdens het gebruik van de Services, inclusief de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.Vereist om de Services-informatie te verstrekken, is op een speciale manier gemarkeerd. Overige informatie wordt door de gebruiker naar eigen goeddunken verstrekt.

1.2 Informatie die automatisch naar de Site wordt verzonden tijdens de werking ervan met behulp van het programma dat op het apparaat van de Gebruiker is geïnstalleerd, inclusief het IP-adres, cookiegegevens, informatie over de browser van de Gebruiker (of een ander programma waarmee services worden gebruikt).

Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die wordt verwerkt tijdens het werken met de portaalsite van de website.

De site controleert de juistheid van de persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt niet en kan de capaciteit ervan niet beoordelen. De Site gaat er echter van uit dat de gebruiker juiste en voldoende persoonlijke informatie verstrekt en deze informatie up-to-date houdt.

2. Doel van de verwerking van persoonlijke informatie van gebruikers

De site verzamelt en slaat alleen de persoonlijke informatie op die nodig is voor het leveren van de Services of het uitvoeren van overeenkomsten en contracten met de Gebruiker, behalve in gevallen waarin de wet voorziet in de verplichte opslag van persoonlijke informatie gedurende een wettelijk bepaalde periode.

De persoonlijke informatie van de site wordt door de website verwerkt voor de volgende doeleinden:

2.1 Identificatie van de partij in het kader van de site;

2.2 De gebruiker voorzien van individuele diensten;

2.3 Communicatie met de Gebruiker, inclusief het verzenden van kennisgevingen, verzoeken en informatie met betrekking tot het gebruik van de Site, evenals het verwerken van verzoeken en verzoeken van de Gebruiker;

2.4 Verbetering van de kwaliteit van de diensten, gebruiksgemak, ontwikkeling van nieuwe diensten;

2.5 Statistische en andere studies uitvoeren op basis van geanonimiseerde gegevens.

3. Voorwaarden voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers en de overdracht ervan aan derden

Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de Gebruiker wordt de vertrouwelijkheid gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de Gebruiker vrijwillig informatie verstrekt over zichzelf voor algemene toegang tot het onbeperkte aantal personen.

De site heeft het recht om de persoonlijke informatie van de gebruiker over te dragen aan derden in de volgende gevallen:

3.1. De gebruiker heeft ingestemd met dergelijke acties;

3.2. De overdracht wordt geregeld door Russisch of ander toepasselijk recht binnen de door de wet vastgestelde procedure;

3.3. Een dergelijke overdracht vindt plaats als onderdeel van de verkoop of andere overdracht van het bedrijf (geheel of gedeeltelijk) en alle verplichtingen om te voldoen aan de voorwaarden van dit beleid met betrekking tot de persoonlijke informatie die hij heeft ontvangen, worden overgedragen aan de acquirer;

Bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers wordt de Site geleid door de Federale Wet van de Russische Federatie "Op persoonlijke gegevens".

4. Wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie. Verplichte gegevensopslag

4.1 De gebruiker kan de persoonlijke informatie die hij of een deel daarvan verstrekt te allen tijde wijzigen (bijwerken, aanvullen) met behulp van de functie voor het bewerken van persoonsgegevens in het relevante gedeelte van de service of door een ondersteuningsverzoek per e-mail te schrijven aan admin@klop911.ru

4.2 De gebruiker kan ook de persoonlijke informatie die aan hem is verstrekt binnen een bepaald account verwijderen door een verzoek aan de ondersteuningsdienst per e-mail te sturen naar admin@klop911.ru

4.3 De rechten voorzien door paragrafen. 4.1. en 4.2. Dit beleid kan beperkt zijn zoals vereist door de wet. Dergelijke beperkingen kunnen met name voorzien in de verplichting van de Site om de informatie gedurende een door de wet voorgeschreven periode door de Gebruiker te laten wijzigen of verwijderen;en deze informatie overdragen in overeenstemming met de bij wet vastgestelde procedure aan de openbare autoriteit.

5. Maatregelen die worden gebruikt om persoonlijke informatie van de Gebruiker te beschermen

5.1 De Site neemt de nodige en voldoende organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de Gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie en ook andere illegale acties van derden.

6. Feedback. Vragen en suggesties

De gebruiker heeft het recht om suggesties of vragen over dit beleid naar de klantenservice te sturen via e-mail naar admin@klop911.ru

 

omhoog

© Copyright 2013-2019 klop911.ru

Het gebruik van materiaal van de site zonder de toestemming van de eigenaren is niet toegestaan

Privacybeleid | Gebruikersovereenkomst

terugkoppeling

adverteerders

Sitemap

Bedwantsen

kakkerlakken

vlooien